Olet täällä

Voiko kone ajatella? – Tieteellinen maailmankuva ja arkifenomenologia

Voiko kone ajatella? – Tieteellinen maailmankuva ja arkifenomenologia

niin & näin 3/19
LiiteKoko
PDF icon netn193-07.pdf155.82 KB

Voiko kone ajatella? Voivatko koneet olla itsetietoisia tai autonomisia? Voivatko ne olla ihmisten kanssa vastavuoroisissa tunnustussuhteissa? Nämä näennäisen empiiriset kysymykset sekä pakottavat selventämään kysymyksissä esiintyviä käsitteitä että paljastavat näkökulmaeroja tieteellisen ja arkifenomenologisen maailmankuvan välillä. Wilfrid Sellarsin mukaan filosofian tehtävä on pyrkiä pelastamaan kaikki pelastamisen arvoinen molempien lähestymistapojen paljastamista maailmoista – tai pikemminkin yhden ja saman maailman aspekteista. Lue Lisää...

Asiasanat: tekoäly, ajattelu, fenomenologia, tietoisuus, kone
Teema/osio: Artikkeli
Henkilöviitteet: Dennett, Daniel, Searle, John, Sellars, Wilfrid
Paperilehden sivut: 27–35

Jaa tämä